klatka/bateria do odchowu kur niosek
Bateria/klatka do odchowu kur niosek
Moba
Sortownica na 1500 jaj/godz Moba
Wloty powietrza
150 sztuk Wlotów powietrza