Moba
Sortownica na 1500 jaj/godz Moba
Wloty powietrza
150 sztuk Wlotów powietrza